Druhý zářijový víkend se nesl v duchu tradičního seznamovacího kurzu pro nově přijaté studenty Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Tento kurz tak jako každý rok napomohl uvedení do studia prvákům z oborů Politologie a mezinárodní vztahy a Politologie a veřejná politika. Záštitu nad tímto kurzem si vzalo několik studentů z vyšších ročníků zmiňovaných oborů, kteří jsou zároveň členy Politologického klubu FSV UK. Každoročně stálým místem konání se stal výcvikový areál UK v jihočeském Horním Poříčí.

Letošního seznamovacího kurzu se zúčastnilo 115 prváků a 35 studentů vyšších ročníků.

Na úvod je třeba zmínit pár čísel. Na seznamováku bylo přítomno 25 organizátorů, což je o 14 % méně než rok předchozí. 10 externistů, jejichž počet se zmenšil skoro na 50 %, a to o 8 jednotek. Naopak počet prváků se vyhoupl o téměř 28 % na celkové číslo 115. Počet vyučujících z minulého ročníku nebyl schopen pracovník ČSÚ dohledat, a proto musíme zmínit stoprocentní zvýšení z nedohledané 0 na 9. V posledním statistickém okénku jsme po tuzemských drahách s národním dopravcem urazili 426 kilometrů.

Cesta odstartovala v 10 hodin v Kampusu Hybernská, kde proběhlo prvotní seznámení s novými tvářemi a zároveň i sraz celého kurzu. Početná skupina následně vyrazila směr vlakové nádraží, aby o 4 hodiny později dorazila do stanice Dolní Poříčí a pokračovala pěšky do samotného areálu výcvikového centra. Po úvodním slově paní Řandové, legendární správkyně areálu, následovalo ubytování v chatkách a uvítací hry. V povznesené náladě se poté denní doba přenesla k večerní a den zakončila hra „provaz“, ve kterém se účastníci snažili o co nejdelší spojení oblečení.

Do pátečního rána se všichni přeživší probudili jakožto do dne s mnoha přednáškami a závěrečnou bojovkou. „Letošní rok se bude odehrávat v poněkud jiném prostředí,“ což zdůraznil ředitel IPS FSV UK Petr Jüptner, který „nováčky“ akademické obce navštívil těsně po poledni. Své komentáře přidala i paní děkanka Alice Němcová Tejkalová či pan doktor Jan Charvát. Odpoledne pak přineslo volnočasové aktivity, přípravu na scénky a další společné seznamovací hry. Večer obohatila každoroční bojovka, se kterou se všichni poprali bravurně, pak tento úspěch oslavili s buřtem u ohně. Pro méně otrlé zde byl na výběr i hermelín.

Studenti během volna v programu hojně využívali několika sportovišť po celém areálu.

Třetí den v pořadí připravil účastníkům další přednášky, namátkou od koordinátora oboru PMV Jana Kofroně či garanta oboru PVP Viléma Novotného. Odpoledne ozdobila tradiční „vlajkovka“, která měla v letošní edici na svědomí pouze 3 zranění významnějšího charakteru. Třešničkou na dortu celého víkendu se zajisté stal zápas domácího mužstva TJ Otavan Horní Poříčí proti celku Blatné. Po úporném fandění, i přes jasné nadržování hostujícímu týmu ze strany rozhodčího, domácí urvali alespoň bod za remízu. Legendární se stala následná děkovačka zeleno-zeleno-zelených. Za svitu světel Škoda Octavia večer zakončily scénky politických projevů jednotlivých stran.

Místní fotbalový manšaft přišlo podpořit několik místních nadšenců, ale ani zdaleka se nerovnali politologům jak počtem, tak hlasitostí.

Klasický budíček vycházející z megafonu v neděli ráno vytáhl i ty největší spáče, celý areál se poklidil a téměř bez ztráty kytičky i bezproblémově předal do rukou správkyně areálu. Cesta zpět do Prahy pak proběhla po nedokončené (skoro)kružnici přes České Budějovice. Nejvěrnější z věrných pak konec seznamováku oplakali v nitru Café Alternatif.

Po zakončení celé akce se k seznamováku pro web www.pkfsvuk.cz vyjádřili i dvě studentky prvního ročníku Natálie a Lucie. Zatímco prvně jmenovaná celou akci stručně pochválila, jako hlavní fakt celého kurzu označila: „Abstinentům by se tam nelíbilo.“ Druhá z jmenovaných byla o něco sdílnější a přidala svůj komentář v tomto znění: „Organizátoři – ti v těch červených tričkách – byli od začátku až do konce neuvěřitelně milí a vstřícní a přípravu rozhodně nepodcenili. Vše začalo už u podrobného informačního e-mailu, který (jak se později ukázalo) podcenili spíše někteří z nás, dále pokračovalo přesným určením místa srazu označeným velkou červenou vlajkou, která se prostě nedala přehlédnout a končilo megafonem, jehož zvuk nám byl ke konci kurzu již důvěrně známý a díky němuž jsme věděli, která z aktivit v rámci programu bude následovat. Ocenila bych zejména seznamovací aktivity, skvělou “bojovku” zakončenou společným táborákem i mnohé další hry. Nezapomnělo se ani na trička na památku. Zmínku si nepochybně zaslouží i zajímaví hosté. Bylo velmi přínosné slyšet informace od profesorů, paní děkanky a dalších a mít možnost mluvit s nimi i na neformální úrovni. Jsem opravdu ráda, že náš seznamovací kurz mohl, a to i přes omezení spjatá s aktuální situací, proběhnout. Cením si veškeré práce, která ať už za přípravou nebo za realizací stála.“

Text: Tomáš Kouba
Foto: Tomáš Novotný