Politologický klub vznikl již v roce 2009 z vlastní iniciativy studentů oboru Politologie a mezinárodní vztahy s cílem usnadnit komunikaci studentů s vyučujícími a vedením Institutu politologických studií (IPS) nebo samotné Fakulty sociálních věd (FSV UK).

ii_o_nas

Politologický klub jako studentská samospráva všech studentů na IPS pořádá pro studenty i širokou veřejnost nejrůznější semináře a debaty za účasti široké spektra hostů z oblasti politiky, akademické sféry, médií či nevládního sektoru. Studenti tak mají možnost získat širší rozhled o současném společenském dění a cenné zkušenosti nad rámec svého studia.

Mimo přednášky a diskuze pořádáme nejrůznější společenské akce, jakými jsou seznamovací kurzy pro nastupující studenty či oblíbený Ples IPS. V neposlední řadě se aktivně zapojujeme do sportovních aktivit nebo mezispolkové spolupráce jak na fakultní úrovni, tak i mimo univerzitní struktury.

Za velký úspěch v posledních letech považujeme rozšíření členské základny a zvýšení zájmu studentů o dění na fakultě i mimo budovy školy. Existence studentských samospráv a spolků a aktivní zájem o společenské dění je dle našeho soudu nezbytnou součástí fungování kvalitních akademických pracovišť.

logo_red_full2_1