Ještě před očekávaným začátkem nového akademického roku se druhý záříjový týden uskutečnil tradiční seznamovací kurz pro studenty prvního ročníku oboru Politologie a mezinárodní vztahy. Jak se ukázalo již několikrát v minulých letech, seznamovací kurz pod taktovkou Politologického klubu je pro budoucí studenty politologie na FSV nezbytným křestem ohněm a přípravou na budoucí akademické výzvy.
Kurz se i letos konal v oblíbeném dovolenkovém areálu Univerzity Karlovy v Horním Poříčí.

Sraz a nezbytná administrativa u žluté věci v Jinonickém chrámu architektury a probíhala v poněkud nesmělé atmosféře, což se hned po přidělení kolíčků se jmény, rozřazení do skupin a prvním hlášením do megafonu změnilo. Následná cesta vlakem ze Smíchovského nádraží až do Dolního Poříčí se nesla v bujaré a přátelské náladě napříč ročníky. Vyhlídková procházka do Horního Poříčí tak již nepřestavovala žádný problém ani pro slabší jedince.

Po milém přivítání správkyní areálu a ubytování se následovala první seznamovací hra s příznačným názvem ANO/NE, která zodpověděla všechny zásadní, ve vlaku ještě nedořešené otázky na účastníky kurzu. Před večeří nás svou návštěvou poctili páni doktoři Michal Parízek, Ondřej Ditrych a Michal Smetana, kteří účastníky kurzu obohatili cennými informacemi ohledně studia a fungování IPS. Ve večerních hodinách pokračovaly seznamovací aktivity již neorganizovaně a to i za přítomnosti všech tří pedagogů.

Sobota začala pro některé v příliš brzkých “ranních” hodinách hrou Seznamovací zeď, kde si účastníci připomněli všechna z páteční noci zapomenutá jména a pokračovali aktivitami jako Končetiny, Balónky a Monika, kde si prověřili i jiné své schopnosti než jenom dobrou paměť a zpravidla poznali i více než jenom jména svých budoucích spolužáků. Intenzivní seznamování probíhalo i ve večerní bojovce pro většinu zakončené posezením u táboráku.

Deštivá neděle pak účastníkům i samotným organizátorům dokázala, jak neefektivní může být zarputilé dodržování Poříčského pravidla 20% odpočinku 80% zábavy a dopoledne se tak neslo ve znamení regenerace. V odpoledních hodinách proběhla oblíbená hra na Vlajky, která se letos i přes nepříznivé počasí obešla bez větších bojových zranění a zárodků budoucích mezinárodních konfliktů. Zlatým hřebem seznamováku se stal boj politických stran o voliče z řad organizátorů v místní osvěžovně. Nutno říct, že všechny politické strany se svého úkolu zhostily velmi svědomitě a kampaň měly promyšlenou do posledního detailu, i když mnohdy opomenuli ve velkém zápalu představit svůj volební program. “Trochu mi vadilo, že nám nikdo nenabídl koblihy.” komentoval agitaci stran volič Michal Straka. V průběhu volební noci se také uskutečnila tradiční Hra štěstí, kde mohli účastníci soutěžit o mnoho hodnotných cen a zážitků.

V pondělí jsme se po svižném probuzení a balení vydali zdolat naší poslední výzvu a to cestu vlakem zpět do Prahy, kterou někteří bohužel nezvládli hned na první pokus a tak se musela zapojit i naše JRN (tímto děkujeme Petrovi Ťoupalíkovi za rychlý a efektivní zásah, při záchraně na půl cesty zapomenutého účastníka kurzu).

Politologický klub děkuje všem zúčastněným za skvělé čtyři dny a prohlašuje i tento seznamovací kurz za úspěšný!

“Seznamovák byl super. Škoda, že jsem musel odjet dříve.”
“Nejlepší akce v mým životě”

“Nejvíc top akce, na který jsem kdy v rámci školy byl, skvělí organizátoři, vtipný lidi a libový holky ze starších ročníků.”

“Již od samotného začátku byli organizátoři velmi aktivní v mnoha činnostech.”

“Jo, chtělo by to půlnoční snack, abychom přes noc nehladověli. Jinak asi nic, jste skvělí.”

“Hry byly téměř všechny skvělé. Za zmínku stojí samozřejmě skvěle vymyšlená politologická bojovka a také ,,hra” s politickými stranami.”

PK odmítá, že by se ve zhodnocujícím dotazníku objevily jakékoliv nezveřejněné negativní reakce.
A počet taky nesedí.

Autor: Renáta Németh
Editorka: Majdaléna Fajtová