Vážení čtenáři,
člověk se pravidelně nesetkává s mladými lidmi, kteří kromě svých školních povinností dobrovolně věnují svůj drahocenný čas zlepšováním studijních podmínek svým spolužákům a kamarádům. O to hřejivý je pocit, když se ti studenti již 7 let sdružují v rámci studentské samosprávy Politologický klub (PK) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. I tento rok mi dovolte Vám nabídnout krátký souhrn našich aktivit v podobě ročenky za akademický rok 2016/2017, kterou právě čtete. Na půdě Univerzity se nám podařilo zorganizovat velké množství kvalitních debat s významnými a zajímavými hosty v čele s veleúspěšnou Superdebatou s hlavními představiteli českých politických stran. V rámci společenského života jsme uspořádali Ples IPS, se ctí jsme reprezentovali Institut politologických studií na několika sportovních událostech a také jsme spustili projekt studentských výměn s brněnskými kolegy. Za další velký úspěch považuji prohloubení spolupráce s ostatními fakultními spolky, rozšíření členské základny a zvýšení zájmu studentů o dění na fakultě i mimo budovy školy. Existence studentských samospráv a spolků je dle mého soudu nezbytnou součástí každé fakulty a známkou fungování kvalitního akademického pracoviště, jakým je IPS FSV UK. I díky vzájemné spolupráci s institutem a fakultou se může PK považovat za rovnocenného zástupce zájmů našich studentů. Děkuji IPS i fakultě za velkou podporu našich aktivit a zejména všem, kteří věnovali fungování PK svůj čas, jelikož bez společného odhodlání a práce bychom nedosáhli toho, čeho jsme v tomto akademickém roce dosáhli. Jsem přesvědčen, že PK zažije další úspěšný rok.

Vladimír Hurych
Předseda Politologického klubu FSV UK 2016-2017

Níže si můžete prolistovat jednotlivé stránky naší poslední ročenky nebo je možné si celý soubor stáhnout ve formátu pdf ZDE.

Strana 1

Picture 1 of 13