Akademický rok zahájil Politologický klub debatou na téma minulost, současnost a budoucnost české zahraniční politiky. Pozvání přijali prominentní čeští politici Karel Schwarzenberg, Alexandr Vondra a Lubomír Zaorálek. Role moderátora se zhostil Ondřej Ditrych, pedagog Univerzity Karlovy.

Nejprve byli politici tázáni na největší úspěch zahraniční politiky za posledních třicet let. Karel Schwarzenberg vzpomněl na oslnivé úspěchy Václava Havla a zároveň vyzdvihl ekonomickou diplomacii jako momentálně nejdůležitější úkol české politiky. Podle Lubomíra Zaorálka má Česká republika mnohem vyšší politické ambice, než se zdá, ale neumí je řádně využít.
Dále se hosté věnovali odkazu Václava Havla. Lubomír Zaorálek ocenil jeho politickou tvořivost a postavil jej na roveň samotnému T. G. Masarykovi, nicméně přiznal, že na osobnost podobného formátu není jednoduché navázat.
Ve vztahu naší země ke zbytku Evropy je podle Karla Schwarzenberga stěžejní, abychom se aktivně angažovali v reformě Evropské unie a investovali více kapitálu do vědy a výzkumu. Alexandr Vondra věří, že otázka čtyř svobod v rámci Evropské unie má pro nás ohromnou hodnotu, proto je v našem zájmu se těchto svobod držet.

V závěru došlo tradičně na dotazy z publika, které se týkaly humanitární a rozvojové pomoci a katalánského referenda o nezávislosti na Španělsku. Lubomír Zaorálek si posteskl, že peněz na rozvojovou pomoc má stát příliš málo a jejich podíl se nedaří zvyšovat. Karel Schwarzenberg vyslovil přání, abychom se v otázce humanitárních aktivit co nejdříve vyrovnali západním státům. Dále upozornil na to, že španělský soud uznal zmíněné referendum za neústavní a Katalánci se provinili tím, že tento verdikt nerespektovali. Všichni hosté pak jednohlasně odmítli způsob jednání španělské policie.

Níže si můžete prohlédnout náš Youtube záznam debaty: