Proč se ženy v dnešní době straní vyšší politické scéně? Co obnáší kandidatura do amerického Kongresu? Nebo jak překonat stereotypy a sexismus? To jsou jen některé z otázek, které zazněly na úterní debatě Women in power od Politologického klubu Fakulty sociálních věd UK ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze. Čestným hostem diskuze v Americkém centru byla Susannah Wellford, která se tématu žen v politice aktivně věnuje.  

Debatu Women in power: challenges and changes se Susannah Wellford na půdě Amerického centra moderoval Jan Zahrádka

,,I became really interested in getting more women elected to politics, when I realised how few there were,“  

,,Skutečně jsem se začala zajímat o to, aby bylo více žen v politice, až když jsem si uvědomila, jak málo jich v ní je,“ vysvětlila úvodem Susannah.

,,When you ask women why they don‘t want to run for the office, it‘s because they don‘t think they aren‘t qualified to run,“

,,Když se žen zeptáte, proč nechtějí kandidovat, řeknou vám, že si nemyslí, že by pro to byly dostatečně kvalifikované,“ vysvětlila dál.

 Právě tyto okolnosti byly pro Susannah hlavním impulsem k založení neziskové organizace Running Start, která se specializuje na edukaci a podporu mladých dívek v oblasti politiky. V rámci tréninku si studentky osvojují dovednosti potřebné pro vstup do této sféry. Základem jsou kurzy řečnictví, leadeshipu a řečnictví, tím to ale nekončí. V Running Start se učí na příklad i umění získávání finančních prostředků pro svoji kampaň. Což je, zejména ve Spojených státech, ve kterých organizace funguje, hybnými koly politiky.

,,And the other big thing that Running Start does is we connect women to powerful people. Because when you are young and you trying to have your voice heard and your ideas heard and you want to do something important it’s really helpful to have somebody in power who can vouch for you,“

,,Další věcí kterou Running Start dělá je to, že seznamuje ženy s významnými lidmi. Protože když jste mladí, snažíte se něco prosadit a chcete udělat něco důležitého, je opravdu dobré mít někoho s mocí, kdo se za vás zaručí,“ dodala k své práci Susannah.

Po úvodním představení pak přišel prostor pro dotazy nejen ze strany moderátora Jana Zahrádky, ale i z řad diváků. Debata se většinu času zaobírala překážkami a stereotypy, kterým musí ženy v politice čelit. V reakci na toto téma padla otázka: ,,Jak překonat sexismus?“ Susannah vysvětlila, že jde o vážný problém, o kterém se musí nahlas mluvit. ,,Není to osobní,“ zdůraznila na závěr odpovědi. Debata se však nevěnovala pouze této problematice. Ve Spojených státech proběhly nedávno volby do Kongresu a mnoho dotazů směřovalo právě k jejich průběhu a výsledkům. Demokrati si sice udrželi svou většinu, ale k rudé republikánské vlně nebylo tentokrát daleko. Na komplikovanou situaci v Americe poukázal i dotaz na zrušení rozsudku případu Roe v. Wade, který zásadně ovlivnil interrupční zákony v zemi. Susannah k tomu uvedla, že si to vůbec nedokázala představit. Nemohla pochopit, jak něco takového v dnešní době mohlo projít. Bohužel se tak stalo a dle ní je i důkazem toho, jak moc potřebujeme vyšší zastoupení žen v politice. Protože kdo jiný, než žena by mohl pochopit tak intimní zákrok do vlastního těla. 

Text: Emma Fousková
Foto: Tomáš Holmajer