Zveme vás na debatu Autorita, totalita, demokracie: příběh jedné země v srdci Evropy, kterou pořádá Politologický klub v rámci Festivalu Demokracie 2018.

V průběhu dějin vládly nad Československem dvě totalitní ideologie – nacismus a komunismus. Jak se tyto nedemokratické režimy podepsaly na životech běžných občanů? Může totalitní minulost podvědomě formovat naše politické smýšlení i dnes? Jsou vůbec Češi stále zastánci demokratických hodnot? Tyto i další otázky se pokusí zodpovědět hosté debaty s názvem Autorita, totalita, demokracie – příběh jedné země v srdci Evropy, pořádané Politologickým klubem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci s Festivalem Demokracie 2018, který probíhá pod záštitou Forum 2000.

Debata bude rozdělena na dva tematické bloky. V tom prvním se pamětnice Milena Havlůjová, historik Vojtěch Kyncl a spisovatel Jiří Padevět zaměří na historické hledisko totality v Československu – srovnají minulé režimy jako takové a jejich konkrétní vliv na občanskou společnost. Druhý blok bude věnován poměrům v současnosti, především pak příčinám vzestupu antisystémových stran a politické participaci, a to pohledem politologa Jana Charváta, politika Mirka Topolánka a politického komentátora Jindřicha Šídla.

Debata proběhne dne 10. října od 15:30 do 17:30 v Americkém kulturním centru. Více informací naleznete na facebookové události.