V pátek 28. dubna 2017 nás v rámci výměnného pobytu poctilo svou návštěvou devět zástupců Studentské sekce Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Na pražské hlavní nádraží naši brněnští kolegové dorazili krátce po deváté hodině ranní. Po příchodu na fakultu na Hollaru čekalo na kolegy politology drobné občerstvení a úvodní přivítací slovo, kterého se ujal ředitel Institutu politologických studií FSV UK PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., který neformálně a vcelku vtipně představil náš institut, zmínil některé rozdíly mezi pražskou a brněnskou politologií a zodpověděl na položené dotazy.

Kolem půl jedenácté jsme se odebrali tramvají směrem na Hradčany do Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR. Byli jsme zavedeni do krásné místnosti, která mimochodem sloužila v době protektorátu jako kancelář Karla Hermanna Franka. Nad kávou jsme besedovali s Mgr. Danielem Putíkem z Diplomatické akademie. Poté nás čekala prohlídka bytu někdejšího ministra zahraničí Československa Jana Masaryka. Vyslechli jsme si okolnosti jeho nejasné smrti a pohlédli z okna jeho koupelny na nádvoří (dnes Nádvoří Jana Masaryka), na kterém byl nalezen mrtev.

Po povedené exkurzi jsme se již hladoví vydali hezkou procházkou do nedaleké staročeské restaurace. Zasyceni dobrým jídlem jsme se opět přemístili na Hollar a poslechli si přednášky Michala Parízka Ph. D., který nám pověděl něco o metodologii a vyzkoušel s námi drobný experiment, a PhDr. Michala Smetany, jenž zvolil zajímavé a aktuální téma – KLDR.

Posléze jsme se opět občerstvili a dali si kávu ve fakultní kavárně Na Hollaru, abychom načerpali energii na třetí a poslední přednášku na téma prvních sto dnů Donalda Trumpa, které se ujal Mgr. Jakub Dopieralla .
Závěrem představil Vladimír Hurych formou prezentace náš Politologický klub a každému brněnskému kamarádovi jsme darovali taštičku s pár maličkostmi.

Tímto skončil náš denní program a nadešel čas k ubytování na koleje Kajetánka, kde si kolegové odložili své věci a mohlo se pokračovat dále – rezervaci jsme měli zařízenou v příjemném studentském podniku Hany Bany. V devět hodin jsme se přesunuli do klubu Zázemí, kde k našemu milému překvapení na nás čekala soukromá místnost s možností vlastní hudby.  Bavili jsme se, tančili a (střídmě) popíjeli až do ranních hodin.

 Prahu opustili zástupci IIPS v sobotu ráno. Doufáme, že se kolegům politologům u nás v Praze líbilo a jsme přesvědčeni, že to není naše poslední setkání (z našich řad již zazněly návrhy na opětovnou návštěvu Brna!)
Věříme, že se celý projekt výměny velmi vydařil a těšíme se na další spolupráci.