V prostorách Kampusu Hybernská uspořádal ve středu 26. února 2020 Politologický klub FSV UK panelovou diskuzi o úrovni finanční gramotnosti v Česku. Bavili jsme se nejen o současném stavu, jeho příčinách a důsledcích, ale také o rolích jednotlivých aktérů v jeho zlepšení.

Mezi panelisty jako zástupce neziskového sektoru vystoupil Ing. Radek Hábl, který se dlouhodobě podílí na zlepšení „dluhového podsvětí“ např. skrze think-tank Institut prevence a řešení předlužení nebo interaktivní projekt Mapa exekucí. Diskutovat s námi přišel také hlavní ekonom investiční skupiny DRFG Ing. Martin Slaný, Ph.D., který byl v letech 2009-2013 členem Odborného panelu k finanční gramotnosti při Výzkumném ústavu pedagogickém. V neposlední řadě pozvání přijala také Mgr. Helena Brychová, která jako vedoucí vzdělávacích projektů České bankovní asociace pracuje na rozvíjení finanční gramotnosti u široké veřejnosti. Diskuzi moderoval náš student Vít Mikušek.

Kromě statistik o současné úrovni finanční gramotnosti u nás, která se za poslední roky pomalu zvyšuje, padla řeč i na roli současné vlády, která se prostřednictvím revidované Národní strategie finančního vzdělávání snaží více zapojovat právě i aktéry ze soukromé sféry. Mezi panelisty panovala shoda ohledně částečné prospěšnosti zavedených prvků finančního vzdělávání do vzdělávacího systému, ale zároveň upozorňovali i na nenahraditelnou roli rodiny a návyků, které si do života odnášíme z domova. Problémy, jako je velký podíl předlužených domácností a exekucí, se podle nich daří snižovat i díky snahám o etické narovnání dluhového byznysu např. prostřednictvím nového zákona o spotřebitelském úvěru nebo zvyšováním informovanosti skrze vzdělávací projekty bank či neziskových organizací. Závěrem debaty však byla zmíněna i potřeba zlepšení úrovně obecného vzdělání mezi rizikovou populací a role individuální odpovědnosti.