David Vaculík, absolvent IPS, zastupitel města Pyšely.

“Za těch 5 let, co jsem studoval na IPS, jsem se naučil kritičtěji přemýšlet, ověřovat si zdroje (i když ne vždy se mi to daří) a dobrý základ znalostí politologie, zejména pak problematiky komunální politiky, kde se nyní angažuji. Naučila mě přemýšlet o možnostech, kam se ubírat dál ve veřejném životě, propojovat zkušenost s teorií a touto teorií si pomáhat k zdokonalování cílů. V neposlední řadě musím zdůraznit, že mi dala mnoho skvělých přátel a s nimi i nespočet zážitků. A přiznávám, bez nich bych nedostudoval. Co vzala? Vlastně vzala bezstarostný nekritický život. S širším věděním člověk více zapadá do sokratovského “Vím, že nic nevím” a stále více se musí zamýšlet nad tím, co bude dál, jestli jedná v pořádku atd. Vzala i mnohé finanční prostředky vynaložené na hašení hořkosti po nepovedených zkouškách.”

“V létě 2013 jsem vstoupil v 18 letech do ODS, za kterou jsem následně poprvé kandidoval v komunálních volbách 2014, a to ze 7. místa na kandidátce. Tehdy jsem se zastupitelem nestal, ODS získala 12 % hlasů a jeden mandát z 11. K angažovanosti v komunální politice mě vedla touha po prosazování mých nápadů ke zkvalitnění života občanů našeho města, touha po ovlivňování dění ve městě a také trochu osobní ambice. O 4 roky později jsem kandidoval znovu, to už z pozice lídra kandidátní listiny. Měl jsem kolem sebe skvělý tým lidí, kteří za ODS kandidovali spolu se mnou a účinnou kampaní, a hlavně prací se nám podařilo získat 31 % hlasů a tři mandáty z 9. Pocit to byl úžasný, získali jsme třetinu zastupitelstva, což nikdo z nás nečekal a najednou se nám ocitla v rukou možnost, ale i zodpovědnost, ovlivnit další směřování města, včetně vedení. Díky našim hlasům se podařilo obměnit starostu, což byl velký úspěch.”

Humans of IPS je série krátkých rozhovorů se zajímavými studenty, absolventy, vyučujícími a zaměstnanci z Institutu politologických studií FSV UK. Těšit se na ně můžete každý čtvrtek odpoledne zde na webu a také na našem Facebooku.

Text: Jakub Šedivý
Foto: Tomáš Kouba