„K destabilizaci Blízkého východu vedlo opuštění modelu tradiční společnosti.“ – Dr. Dan Schueftan  na FSV UK

Politologický klub FSV UK měl v úterý, 7. února 2017, velkou čest uspořádat ve spolupráci s Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám přednášku izraelského akademika, bezpečnostního experta a politického poradce několika izraelských premiérů, Dr. Daniela Schueftana.

Debata moderovaná Dr. Martinem Rieglem, politickým geografem a pedagogem na IPS, se zabývala hrozbami současného světa se zaměřením na oblast Blízkého východu a s ním spojenou aktuální bezpečnostní situaci. Dr. Schueftan zdůraznil, že jeden z klíčových aspektů, které vedly k mnoha změnám v blízkovýchodní oblasti, je přechod z tradiční společnosti ve společnost moderní. Arabská společnost a kultura není na takovou změnu připravena a výsledkem takových překotných procesů je vznik tzv. „propadlých států“, které nejsou schopny zajistit svým obyvatelům odpovídající životní podmínky. Rychlé změny, kterými Blízký východ momentálně prochází, nemohou být reflektovány místními obyvateli a ti jim pak jednoduše nerozumí.

Dr. Schueftan zároveň připomněl, že je problematické, aby situaci řešily ekonomicky vyspělé státy se svým „bohatým stylem života“, neboť nerozumí a ani nemohou rozumět tamní situaci.

Kromě problémů Blízkého východu hovořil Dr. Schueftan také o USA a jejich roli ve světě, přičemž zdůraznil, že předchozí americký prezident Barack Obama byl možná dobrý prezident, avšak svět potřebuje silného a pevného muže v čele USA. Představa bývalého ministra zahraničí Johna Kerryho, že mír v Izraeli bude do 9 měsíců, ukazuje, jak lehce si západní politici představují řešení blízkovýchodních konfliktů.

V závěru Dr. Schueftan odpovídal na zajímavé dotazy z publika, přičemž při otázce na Rusko poznamenal, že Ruská federace jako stát de facto umírá a nemůže plnit dávnou roli velmoci. Ve vztahu k České republice hodnotil vztahy s Izraelem jako velmi dobré a pochválil českou politickou elitu za vstřícný postoj vůči Izraeli.

Politologický klub při FSV UK byl nesmírně poctěn, že si Dr. Dan Schueftan udělal čas a přišel besedovat se studenty a veřejností. Věříme, že podobné debaty budeme moci pro vás pořádat i nadále. Níže si můžete pustit Youtube záznam z debaty a prohlédnout fotografie z debaty.