Ondřej Ditrych, absolvent a vyučující na Institutu politologických studií FSV UK, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů.

“Na univerzitu jsem nastoupil 11. září 2001, o deset let později jsem odevzdal disertaci na téma terorismus. Od té doby se studium hodně změnilo. Výuka byla tradičnější a konzervativnější, teď je více inovativní, i studentů je více. Bakalářské studium je podle mě výborná průprava na působení ve státní sféře i v soukromém sektoru, otevírá vhled do řady politických problémů. Dnes je soukromý sektor možná ještě více důležitý. Studenti se dnes více učí metodologii, mají více přenositelných informací. Ze začátku se kladl během studia důraz především na politické myšlení, dějiny a klasickou politologii, kromě studování germánských věd se teď zaměřujeme i na ty anglosaské. Univerzita by měla především rozšiřovat rozhled. Nevybavovat konkrétními nástroji, ale vytvářet podmínky pro to, aby studenti získávali větší rozhled pro porozumění světu.”

“Kromě toho, že vyučuji na IPS jsem také ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů. IPS i ÚMV jsou špičková pracoviště, kde provozujete vědu, odlišné jsou svou pozicí. Univerzita dává ve výzkumu větší svobodu, protože je nezávislá instituce, ÚMV je taky veřejný, ale je to na pomezí mezi akademickým světem a světem politiky, je to možnost pro nové výzkumy. Přispívat můžete nejen pro sebe, ale i pro společnost a k pozitivní změně.”

“Na studiu v Cambridge jsem strávil celý rok, kde jsem si pouze doplňoval vzdělání. Studium bylo intenzivnější než v Čechách, kontaktnější, jelikož jsme na semináře chodili v menších skupinách. Důraz se kladl převážně na četby a diskuze. Řada pedagogů se tento styl snaží přenést i sem. Erasmus je podle mě základ, který se vyplatí, záleží, co každého konkrétně zajímá. Je dobře, že studenti vyjíždějí do zahraničí, ne nutně ale podle mě platí, že studium v zahraničí je přínosnější.”

Humans of IPS je série krátkých rozhovorů se zajímavými studenty, absolventy, vyučujícími a zaměstnanci z Institut politologických studií FSV UK. Těšit se na ně můžete každý čtvrtek odpoledne zde na webu a také na našem Facebooku.

Text: Renáta Matoušková
Foto: Tomáš Kouba