Možná jste zaznamenali, že se média v posledních dnech plní informacemi o kauze, která souvisí se skrytým financováním akcí univerzity, fakulty a institutu čínskou ambasádou. V následujícím příspěvku jsme si pro vás připravili shrnutí dosavadního vývoje kauzy a stanoviska jednotlivých stran.

Dle zjištění novinářů z 23. října 2019 (bit.ly/2Cn072c) chodily peníze pro Univerzitu Karlovu na účet soukromé firmy Středisko bezpečnostní politiky s.r.o. (SBP s.r.o.), která vznikla v roce 2015, a v jejímž vedení figurují zaměstnanci Univerzity Karlovy Miloš Balabán, Libor Stejskal, Mirka Kortusová a Jan Ludvík. Středisko bezpečnostní politiky s.r.o. fakturovalo peníze od soukromých i státních firem a dalších subjektů, včetně velvyslanectví Čínské lidové republiky, především za propagaci sponzorů a pokrytí přímých konferenčních nákladů na akcích pořádaných Střediskem bezpečnostní politiky IPS FSV UK a Česko-čínským centrem UK. Problematické je, že na účtě této soukromé firmy, jenž nese stejný název jako Středisko bezpečnostní politiky IPS FSV UK (SBP IPS FSV UK), jehož byl doktor Balabán ředitelem, končily finanční prostředky určené pro SBP IPS FSV UK a došlo tak minimálně k újmě na fakultních režiích. Doktor Balabán byl též tajemníkem rady Česko-čínského centra, v jehož čele stojí rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. V důsledku této kauzy se Miloš Balabán rozhodl rezignovat nejprve na funkci tajemníka Česko-čínského centra UK a posléze s mediálním tlakem a objevením dalších problematických informací i na funkci ředitele SBP IPS FSV UK.

Pro Politologický klub, jakožto studentskou samosprávu, jsou tato podezření velmi vážná a situaci pozorně sledujeme. V úterý 5. listopadu 2019 se naši zástupci zúčastnili pléna Akademického senátu FSV UK, které se kauze kolem SBP s.r.o. a čínského vlivu na univerzitě věnovalo. Přinášíme vám hlavní body vyplynuvší z tohoto jednání:

  1. Akademický senát přijal usnesení, že považuje aktivity SBP s.r.o. a všech zaměstnanců SBP IPS FSV UK, kteří se na nich podíleli, za neakceptovatelné.
  2. Vedení SBP dočasně převzal Tomáš Karásek. Středisko by mělo postupně projít reorganizací.
  3. Tři společníci v SBP s.r.o. (Balabán, Stejskal a Kortusová) byli odvoláni nebo sami rezignovali z většiny funkcí spojených s FSV a SBP. K 31. 1. 2020 s nimi bude ukončen pracovní poměr na fakultě dohodou. Výjimkou je zatím Jan Ludvík, jehož skutečný podíl v celé kauze je předmětem prošetřování ze strany fakulty.
  4. V nejbližších týdnech bude probíhat forenzní audit SBP s.r.o., zejména v souvislosti s jeho vztahy s FSV a Česko-čínského centra (CCC). Výsledky auditu by měly být hotové do konce roku.
  5. Zároveň probíhá interní audit FSV, který má prověřit vztahy fakulty zejména se soukromými společnostmi a odhalit potenciální střety zájmů v jednotlivých částech fakulty, stejně jako u jejich pracovníků.

Další závažné informace související s touto kauzou se následně objevily ve spojitosti s kurzem “Nová hedvábná stezka: čínský globální projekt”, který byl na IPS vyučován Milošem Balabánem v akademickém roce 2017/2018. Server Aktuálně.cz přišel ve článku “Čínská ambasáda tajně financovala i předmět na univerzitě o výhodách Hedvábné stezky” ze dne 29. 10. 2019 (bit.ly/2JXr1C5) s informací, že si vyučující Balabán přes soukromou společnost SBP s.r.o. nechal za vyučování kurzu zaplatit 69 206 korun od čínské ambasády.
Institut politologických studií na tuto informaci reaguje následovně: “Institut politologických studií a jeho vedení (ředitel, vedoucí katedry a garant studijního oboru) nikdy nedostalo, nemělo a nemá informaci, že by kurs byl skrytě placen nebo sponzorován společností SBP s.r.o. nebo prostředky čínské ambasády. Pokud by k tomu došlo, považujeme to za hrubě neetické, zcela nepřijatelné a poškozující obraz institutu (fakulty, univerzity).”
Dále se jako značně problematické může jevit, že tři nejlepší studenti v tomto kurzu měli možnost vyjet na osmidenní cestu do Číny. K tomu se IPS vyjadřuje takto: “Na samotný výjezd neexistovala žádná dohoda s FSV UK, vedení Institutu politologických studií vnímalo dílčí informace o možnosti výjezdů nejlepších studentů, když se o nich dozvědělo, jako záležitost česko-čínské spolupráce v rámci Česko-čínského centra UK, přesnější informace k financování nemělo.”

Politologický klub se ztotožňuje s usneseními Akademického senátu FSV UK a oceňuje úsilí vedení Fakulty sociálních věd, vedení Institutu politologických studií a Akademického senátu situaci razantně a transparentně řešit. Doufáme, že se podaří nastavit taková opatření, aby podobné jednání v budoucnu nebylo možné.