Volby do akademického senátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy skončily a již známe výsledky. V akademickém senátu od 1.2. 2021 usedne 10 zástupců IKSŽ, 4 za IMS a instituty IPS, ISS a IES budou mít každý shodně po 2 reprezentantech. Koalice složená z institutů IPS a ISS s názvem JinoVIZE 2020 získala 4 senátorská křesla.

24. – 25. listopadu proběhly volby do akademického senátu FSV UK. Hlasování se vrátilo k elektronické formě, ve které volby poprvé proběhly v roce 2015. K elektronické podobě voleb se fakulta po minulých volbách v roce 2018, které probíhaly papírovou formou, rozhodla vrátit zejména z důvodu umožnění volby studentům na Erasmu či pedagogům na konferencích. S ohledem na vládní opatření proti šíření nemoci covid-19, která značně omezují pohyb studentů i akademických pracovníků na fakultě, byla změna formy hlasování více než vítaná. Online forma voleb se podepsala i na volební účasti, která byla rekordních 44,6 %. Hlasovalo se pomocí volebních voucherů, jenž přišly voličům do jejich e-mailových schránek.

Stejně jako minulé funkční období bude mít v akademickém senátu početní převahu IKSŽ, které získalo 10 mandátů. IKSŽ vsadilo v kampani na heslo „Chceme zůstat na Hollaru“ a i díky ní se mohl Institut komunikačních studií a žurnalistiky těšit nejvyšší volební účasti. Z tohoto institutu vzešel i celkový vítěz voleb Václav Moravec, který potvrdil roli favorita a získal v celkovém přepočtu 1098 hlasů, o více něž pět stovek tak předstihl druhou nejúspěšnější senátorku z IMS Eliškou Tomalovou. Naopak nejnižší volební účast zaznamenal IPS, který doplatil na nízkou volební disciplínu svých voličů. Svou roli však hrál i největší podíl zahraničních studentů napříč instituty.

Právě Institut politologických studií utvořil koalici s Institutem sociologických studií, jež šla do voleb s názvem JinoVIZE 2020. Tato koalice získala společně 4 senátory, každý institut po dvou senátorech, což je nejnižší možný počet, který umožňuje volební řád. Za IPS je to z řad pedagogů Hana Kubátová, za studenty pak Tomáš Kouba. Co se týká ISS jsou novými senátorkami Magdalena Mouralová a Kateřina Konrádová.

V předvolební kampani nejvíce rezonovalo téma možného přemístění aktivit Hollaru do právě rekonstruovaného areálu v Jinonicích. Důrazně též zazníval apel na důležitost voleb, zejména kvůli volbě děkanky nebo děkana, která proběhne v následujícím funkčním období akademického senátu. Volbu do čela děkanátu má na starosti právě akademický senát a nová děkanka nebo děkan bude o přemístění Hollaru do Jinonic částečně rozhodovat.