Dnes si připomínáme dvě velmi významná výročí. Mezinárodní den studentů se slaví 17. listopadu jako celosvětové vyjádření solidarity s uzavřením českých vysokých škol nacisty a perzekucí studentů. Shodou okolností se toto datum stalo o padesát let později také dnem, kdy se zásahem pohotovostních pluků proti bezbranným studentům daly do pohybu události, jež vyústily do sametové revoluce, díky níž se česká společnost mohla opět nadechnout svobody.

My, současní studenti, jsme se již všichni do takové svobodné společnosti narodili. Zažili jsme už jen republiku svobodnou a brali za samozřejmé mnohé, co samozřejmé není. Mohli jsme se těšit občanským i politickým svobodám, možnosti volně cestovat a v neposlední řadě studovat. Všechny tyto svobody jsme nabyli díky odvaze těch, kteří studovali za doby, kdy tyto věci samozřejmostí nebyly.

Svět bez těchto možností jsme si nikdo do letošního roku nedokázal představit. Dnešní doba nám ovšem ukazuje, jak je svoboda věc křehká, o níž musíme dbát v jakékoliv době. Je podmínkou svobodné společnosti neřízené zákazy a příkazy a umožňuje žít život v souladu se sebou a ostatními.

Ač bývá svoboda těžko uchopitelná a objevují se okamžiky, kdy můžeme pochybovat, zda je nezbytná a zda bychom se bez ní nedokázali obejít, tehdy, když se začne vytrácet, ukazuje se, jakou cenu má. Svoboda je věčný boj o spravedlivý život, který podstupujeme, ne proto, že víme, že dobře dopadne, ale proto, že víme, že má smysl bez ohledu na to, jak dopadne.

Byli to studenti, kdo protestoval proti okupaci nacistických vojsk, byli to studenti, kdo odsoudil komunistický režim. Povinností nás, dnešních studentů, je si jejich činy nejen připomínat, ale také navazovat a usilovat o to, aby se svoboda a demokracie nevytratila. Omezení dnešních dnů zakoušíme všichni těžce, nicméně uchovejme si naději, že co se odehrává někdy jistě skončí, neskončí-li naše odvaha nedovolit, aby pod tíhou omezení zmizela naše svoboda. Zažíváme dnes výjimečnou dobu, přesto a spíše právě proto bychom neměli zapomínat, že jsou věci, za které se stojí postavit v jakékoliv době.

Oslavte v rodinném kruhu náležitě dnešní den, zapalte svíčku, vzpomeňte si na ty, kteří v sobě našli dostatek odvahy a vzdorovali nedemokratickému režimu. A vzpomeňme si společně na euforii znovunabyté svobody, která může být světlou chvilkou v této složité době. Nezapomeneme-li, proč je svoboda důležitá, jednou se vrátí a s ní i naše možnost se z ní znovu těšit.

Platforma studentů politologie, spojující studenty a politologické spolky z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci, Vysoké školy ekonomické, Západočeské univerzity a Univerzity Hradec Králové.

Foto: Tomáš Novotný