Napříč republikou budou koncem září probíhat komunální volby do zastupitelstev obcí. Výjimku netvoří ani Praha, která jakožto hlavní město poutá pozornost i mimopražských občanů. Poslední debatou tohoto akademického roku, pořádanou Politologickým klubem FSV UK, tak byla předvolební superdebata s kandidáty ucházejícími se o primátorské křeslo. Debata se dotkla palčivých problémů Pražanů, nedalo se však zapomenout ani na korupční kauzu Dozimetr spojenou především se zakázkami Dopravního podniku hlavního města Prahy, kdy došlo k hromadnému policejnímu zásahu na pražském magistrátu.

zprava: Zdeněk Zajíček (SPOLU), Ondřej Prokop (ANO), Zdeněk Hřib (Piráti), Petr Hlaváček (STAN), Jan Čižinský (Praha sobě) a moderátor Jan Volenec

K debatě usedli zástupci pěti politických uskupení, které podle předvolebních průzkumů mají největší šanci usednout na Magistrátu a usilovat o post primátora hlavního města Prahy. Za Piráty přišel diskutoval současný primátor Zdeněk Hřib. Koalici SPOLU zastupoval na místo lídra koalice Bohuslava Svobodu, omluveného pro nemoc, zastupitel hlavního města Prahy Zdeněk Zajíček. Hnutí STAN reprezentoval lídr kandidátky a první náměstek primátora Petr Hlaváček, sdružení nezávislých kandidátů Praha sobě zastupitel Jan Čižinský, opoziční hnutí ANO pak další kandidující z prvního místa, zastupitel Ondřej Prokop. Debatou provázel místopředseda Politologického klubu FSV UK Jan Volenec. 

Vzhledem k tomu, že dva dny před samotnou debatou spustila Národní centrála proti organizovanému zločinu na Magistrátu hromadnou akci, při níž byl zatčen i náměstek pražského primátora Petr Hlubuček z hnutí STAN, nemohla se první otázka ani její směřování týkat nikoho jiného než Petra Hlaváčka, coby lídra kandidátky hnutí, který na svém twitterovém účtu napsal, že v případě, kdy nedojde k rezignaci Hlubučka z kandidátky i funkce náměstka, bude on sám na svou pozici rezignovat.

„Chtěl bych se Vám i Pražanům omluvit, protože ta věc je neomluvitelná a určitě bude mít vliv na spoustu věcí,” reagoval stručně Hlaváček na výzvu moderátora o reakci. 

„Mě zatím policie nekontaktovala, mám všechny informace zprostředkovaně a pochopitelně budeme dělat maximum pro to, abychom přijali možná preventivní opatření,” řekl primátor Hřib. „To, že se ta kauza nedotýká zakázek na Magistrátu samotném, dokazuje, že ta protikorupční opatření, která jsme zatím zvládli na Magistrátu zavést, fungují,” doplnil Hřib.

Další otázka směřovala na Jana Čižinského, konkrétně na kritiku Ondřeje Prokopa na osobu Adama Scheinherra, náměstka primátora pro dopravu za Praha sobě. „Ve chvíli, kdy měl hmatatelný důkaz, podal trestní oznámení a poslechl instrukcí policie. Pokud tady pan Prokop někoho kritizuje měl by se podívat do své partaje,” odvětil Čižinský. „Dozvěděl jsem se to od něj ještě předtím než trestní oznámení podal. Doporučil jsem mu, aby okamžitě šel na policii, to udělal, a potom nemařil práci detektivů,” doplnil lídr sdružení Praha sobě. 

„Ohledně pana Scheinherra. Chválím ho, že splnil svou občanskou povinnost, já se obávám, zda udělal všechno, co bylo v jeho moci, aby snížil dopad škod, potom co zjistil, že se tam něco děje,” řekl Prokop a přirovnal situaci k přihližejícímu řediteli, který se jen kouká, jak mu zaměstnanci ve firmě kradou. 

Poslední otázka k úvodnímu tématu kauzy Dozimetr směřovala na zástupce koalice SPOLU v Praze Zajíčka, který vyzýval primátora Hřiba společně s náměstkem Scheinherrem k rezignaci. „Celá ta záležitost je velmi nepříjemná, protože to snižuje důvěryhodnost v jednání orgánů hlavního města Prahy. Je to něco, co je vážné a rozměr téhle kauzy skutečně přesahuje, zcela mimořádně, co se kdy v Praze odehrávalo,” řekl Zajíček s tím, že vládnoucí koalice nemůže jen tak strčit hlavu do písku. 

Po vyostřené úvodní diskuzi ohledně aktuální situace na Magistrátu došlo na konkrétní problematické oblasti každodenního života obyvatel Prahy. Dotazy moderátora směřovaly na oblast dopravy a konkrétní kroky, které by kandidáti ze své pozice podnikli a jejich priority. 

Čižinský nejprve pochválil náměstky Scheinherra i Hlaváčka za změnu trendu budování důležitých bodů infrastruktury, který tu dřív nastolily předchozí vlády. „Jaká je vize dopravy? Určitě musíme všichni myslet na ten nejpřirozenější způsob dopravy, tou je pěší,” odpověděl zastupitel za Praha sobě s omluvou všem, kteří tento styl dopravy nepreferují. 

„Určitě je prioritou metro, městský okruh a trvalá péče o ochranu cyklistů a především pěších,” navázal na svého předřečníka Hlaváček.

„Nechceme nikomu nařizovat, jak se má dopravovat po městě, ale jednoznačně musí být rozvoj dopravy založen na masivních investicích do MHD,” přidal se ke svým současným koaličním partnerům Hřib. 

Za souhlasného přikyvování navázal s reakcí i opoziční zastupitel Prokop. „Velmi souhlasím s většinou toho, co tu řekl pan Hlaváček a pan Hřib, akorát bych se ptal, proč pro to za celé čtyři roky skoro vůbec nic neudělali,” rýpnul si do současného vedení Prokop a doplnil, že hnutí ANO bude prosazovat to, aby motorista nebyl nepřítelem města a chce nabádat k symbióze všech uživatelů dopravy. 

Zajíček by chtěl budovat město krátkých vzdáleností a vytáhnout lidi z centra města. „Kolem města by měl vzniknout nějaký okruh. Myslíme si, že by se mělo spíše uvažovat o využití železnice než budování metra, protože rozdíl v ceně je dramaticky rozdílný,” zmínil Zajíček.

Dalšími tématy debaty byly udržitelnost, ekologie a Praha jako Smart City. Otázka se týkala investic do ambiciózního klimatického plánu Prahy i s přihlédnutím na nepříjemnou finanční situaci a zda by v nich setrvali.

„Samozřejmě, protože to s klimatickým plánem myslíme dobře,” zazněla jednoznačná odpověď od zastupitele Čižinského s výzvou o pomoc s

pojmenování Green Dealu a vymyšlením názvu, který by byl pro Čechy přijatelný a vzali ho za svůj. 

Prokop ve svém prostoru pro odpověď nejdříve zdůraznil, že nemá nic proti ekologii, třídí odpad, jezdí elektromobilem, ale vše se musí dělat s nějakým selským rozumem a tak abychom na to měli. „My chceme pokračovat v klimatickém plánu, ale chceme ho poupravit tak, aby byl pro Prahu ufinancovatelný,” odpověděl Prokop. 

Náměstek Hlaváček by aktuálně nastavený klimatický trend udržel a zmínil i velmi konkrétní projekty v oblasti udržitelnosti, jako je například využívání tepelného rozdílu vody z čistírny, který teče do řeky. „Pokud se nám to podaří, tak to bude v Praze opravdu průlom. Energie bude dost pro bubny, pro filharmonii a ještě možná zbyde a bude to první filharmonie topená lidskými exkrementy,” dodal i na odlehčenou Hlaváček.

„My s mnoha tezemi klimatického plánu souhlasíme a realizujeme je, ale měly by se dodržovat tři E – ekologická udržitelnost, energetická bezpečnost a ekonomická dosažitelnost,” řekl Zajíček za koalici SPOLU. 

Hřib odpověděl, že téma energetické bezpečnosti akcentoval již při jeho schvalování, akorát to dle jeho slov tenkrát nikdo moc nechápal. Zmínil i nízkoemisní mobilitu a revitalizaci veřejných prostranství. „Snaha ochladit město je také součástí klimatického plánu pomocí přírodních jednotek, což jsou, světe div se, stromy,” podotknul primátor. 

Závěr debaty se věnoval otázkám z publika. Zazněly dotazy na údajné primátorem Hřibem odnesené hlasovací lístky po tajném hlasování, zavedení mýta pro tranzit, rezidenční parkování nebo budování Národního fotbalového stadionu. 

Jeden z dotazů se soustředil na studentské téma vysokoškolských kolejí a zda dělá Praha, jakožto největší univerzitní město v zemi, něco s problémem nevyhovujících podmínek na kolejích, jako je malá kapacita nebo často velmi špatný stav.

„Co se v téhle věci daří je příprava urbanistické studie na Strahov a veřejného prostranství na ČVUT, ale témata bydlení byly bohužel přerušeny covidem,” řekl Hlaváček s poznámkou, že většina kolejí patří jednotlivým univerzitám jako samostatným ekonomickým subjektům.

„Tohle je skutečně velké a dlouhodobé téma. Ta rezerva pro budování kolejí nakonec byla i v územním plánu z roku 1999, ale moc se v té přípravě nepokročilo. Souvisí to s otázkou, kdo by měl být investorem,” zapojil se do odpovědi Zajíček a doplnil, že univerzity nejsou dostatečně ekonomicky silné budovat koleje a město by dle něj mělo investovat převážně do bydlení pro potřebné.

Hřib znímil, že město s univerzitami už spolupracuje například na projektu Kampus Hybernská i dalších projektech. „To co si myslím, že Praze chybí je technologický park, kde by se mohli setkávat výzkumníci se studenty, startupy, zástupci byznysu a také aby v tom město hrálo nějakou roli,” vyjádřil se k tématu Hřib s tím, že by byl rád, kdyby podobná čtvrť vznikla a pamatovalo se tam i na zmiňované koleje. 

„Studentské bydlení je pořád bydlení,” konstatoval Čižinský a dal vzpomenout na případ s možným prodejem kolejí VŠE, kterému ale zabránili sami studenti a dle něj dobře udělali. „Univerzity se musí rozhodnout, že ty koleje chtějí a do šesti let je mohou postavit. Pokud mají projekty, tak nevěřím tomu, že na to neseženou peníze. Spíše je problém, že se ty projekty nepřipravují,” dodal k dotazu zastupitel.

Foto: Josefina Jakubcová