ikona rocenka siroka

Ročenka Politologického klubu 2014/2015

Vážení příznivci PK, studentská samospráva Politologický klub FSV UK letos oslavila pět let své působnosti a v této souvislosti jsme se rozhodli zhodnotit letošní nadprůměrnou aktivitu i formálnější formou v podobě ročenky, kterou si nyní máte možnost prohlédnout. Letošní rok byl výjimečný z několika důvodů. Podařilo se nám zorganizovat na půdě fakulty velké množství kvalitních debat s významnými a zajímavými hosty, uspořádali jsme několik společenských akcí včetně úspěšného Plesu IPS či jsme se ctí reprezentovali Institut politologických studií na několika sportovních událostech. Za velký úspěch považuji rozšíření členské základny a zvýšení zájmu studentů o dění na fakultě i mimo budovy školy. Existence studentských samospráv a spolků je dle mého soudu nezbytnou součástí fungování kvalitních akademických pracovišť a jsem potěšen, že Politologický klub se může považovat za úspěšného a rovnocenného zástupce zájmu studentů. Děkuji IPS za velkou podporu našich aktivit a zejména všem, kteří věnovali fungování PK FSV svůj drahocenný volný čas, jelikož bez společného odhodlání a práce bychom nedokázali to, čeho jsme dosáhli v tomto roce. Věřím, že Politologický klub bude úspěšný i v následujícím akademickém roce.

Vladimír Hurych, Politologický klub

 

Ročenku ve formátu PDF je možné stáhnout ZDE