První kolo prezidentských voleb se koná 12. a 13. ledna 2018. Případné druhé kolo volby pak připadá na 26. a 27. ledna 2018. Pokud si nejste jisti, zda budete v daných termínech doma, zvažte vyřízení voličského průkazu. Je zdarma, platí pro obě kola (pokud nepožádáte jinak), a můžete pak volit v kterékoliv volební místnosti.

Existují tři možnosti, jak si o voličský průkaz zažádat: osobně, poštou nebo prostřednictvím elektronické schránky. V případě osobní žádosti se dostavte na úřad v místě svého trvalého bydliště, kde jí s vámi úředník sepíše. Není potřeba žádný formulář, stačí jen platný občanský průkaz či pas. S úředníkem se také domluvíte na způsobu předání průkazu. Deadline pro osobní žádost je 10. ledna 2018 do 16.00.

Pokud se na úřad nemůžete dostavit osobně, je zde možnost zaslání žádosti doporučeným dopisem. Neexistuje na to oficiální formulář, nicméně žádost by měla obsahovat vaše jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště, telefonní a e-mailový kontakt a opět uvést způsob, jak vám bude průkaz doručen. Žádost si můžete připravit například pomocí webové aplikace Hlídač Státu.

Velmi důležitá je přítomnost ověřeného podpisu. Ten si můžete nechat ověřit na CzechPointu (např. na pobočkách České Pošty), nebo u notáře. Ověření na CzechPointu je standardně zpoplatněno 30Kč, dle zákona jsou však „úkony pro účely využití volebního práva“ od poplatků osvobozeny. Doporučený dopis musí být na úřad doručen nejpozději 5. ledna 2018, čili je nutné ho odeslat s dostatečným předstihem před tímto datem.

Třetí možnost je podání žádosti skrze datovou schránku. Zde platí stejná lhůta jako při poštovním podání – 5. ledna 2018.

Úřady začínají průkazy vydávat 15 dní před volbami. Podle toho, jak jste v žádosti uvedli, si ho buď vyzvednete osobně, nebo bude doručen na zvolenou adresu. Může jej za vás vyzvednout i jiná osoba, bude však potřebovat plnou moc.

Pokud nepožádáte výslovně jinak, obdržíte voličský průkaz pro obě kola voleb. Můžete však zažádat o průkaz například pouze pro druhé kolo. V takovém případě můžete žádat osobně na úřadě do 24. ledna 2018 do 16.00.

Pokud se nakonec rozhodnete odvolit ve svém volebním okrsku, nezapomeňte si vzít průkaz s sebouDalší informace k voličským průkazům i možnosti voleb ze zahraničí naleznete na webu Ministerstva vnitra.