Politologický klub FSV UK uspořádal spolu s Filozofickou fakultou UK debatu s bývalou československou a slovenskou velvyslankyní, poslankyní Národní rady a herečkou Magdou Vášáryovou. Paní Vášáryová se nejprve posluchačům představila shrnutím poznatků a zkušeností ze své dlouholeté, politické kariéry, následně pak zahájila prezentaci na téma mezinárodních vztahů ve střední Evropě. V rámci přednášky poznamenala, že ačkoliv jsou dnes státy ve střední Evropě součástí stejných mezinárodních struktur, jakými jsou Evropská unie a NATO, na určité problémy často reagují každý jinak. Upozornila také na roli viktimizace, tedy tendence států bývalé Rakouské říše stavět se do role obětí. Podle Vášáryové je totiž role oběti výhodná, nikdo od ní toho příliš neočekává. Prezentaci pak zakončila spíše pesimisticky, když prohlásila, že si není vůbec jistá, zda existuje něco pozitivního, co nás ve střední Evropě spojuje.

Poněkud optimističtější byl potom její názor, že za příznivých podmínek jsme schopni se rozvíjet velmi rychle, nutná je ale důvěra ve vlastní síly. Bohužel jsme ale plní nenávisti a v krizové situaci reagujeme na základě informací získaných do pěti let věku. Neseme si těžké dědictví komunistické totality, režimu, který naše národy vyčerpal nejen ekonomicky, ale také morálně. Bývalá diplomatka také vyzdvihla roli Visegrádské skupiny a označila ji jako nejdůležitějších výtvor a historicky první platformu spolupráce Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky.

Magda Vašáryová také upozornila na fakt, že 90 % lidí se dá dříve či později ovlivnit manipulací, zatímco zbylá desetina odolá. Jedním z těchto osob byl podle Vášáryové také Václav Havel, který byl „neskutečně tvrdohlavý, ale hrdinové takoví musí být.“

níže si můžete prohlédnout záznam debaty: