Konference: Jak číst politické myslitele?

20. Června proběhla v budově Filozofické fakulty konference “Jak číst politické myslitele?” pořádaná Institutem politologických studií FSV UK ve spolupráci s Centrem pro studium politické filozofie, etiky a náboženství při FF UK a Politologickým klubem FSV UK.

Jak lze přistupovat k textu z oboru politického myšlení? Je samotný text pro interpretaci dostačující, nebo k jeho porozumění musíme studovat i kontext jeho vzniku? Jakou roli při interpretaci politických myslitelů hrají naše předchozí zkušenosti, znalosti a názory? Touto problematikou se zabývalo celkem 5 panelových diskuzí mezi akademiky z různých českých a zahraničních pracovišť.

1.panel (9:35 - 10:45)

Témata: Gadamer, Adorno, Habermas

2. panel (11:00 - 12:10)

Témata: Strauss, Arendtová

3. panel (14:00 - 15:10)

Téma: Skinner

4. panel (15:30 - 16:20)

Témata: Skinner, Laclau, Althusser

5. panel (16:30 - 17:40)

Témata: Koselleck, Ottmann, Schneewind

18920938_10211383179846675_9157118407545854900_o

Velké poděkování patří našemu fotografovi Ondřeji Demlovi