8.12.2019 uspořádal Politologický klub FSV UK debatu s názvem Praha – město turistů? Akce se konala v prostorách Centra architektury a městského plánování.

Pozvání přijal primátor Prahy Zdeněk Hřib, autor pořadů Praha vs. prachy nebo Honest Guide Janek Rubeš, architekt a děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Osamu Okamura a čtveřici diskutujících uzavřela vedoucí Kanceláře Veřejného prostoru v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kristina Ullmannová.

Diskutující probrali celou plejádu témat. Od dopravy v Praze, přes vizuální smog až po problematiku Airbnb a drahého bydlení. Při otázce vizuálního smogu padly od primátora Hřiba konkrétní kroky, které magistrát chystá. Zejména Osamu Okamura pak uvedl několik příkladů ze zahraničí, kterými by se mohla Praha v péči o veřejný prostor inspirovat. Nejzajímavější výroky z debaty najdete ve vlákně na našem twitteru.