Alexandra Ilková, studentka na Institutu politologických studií FSV UK, manažerka kanceláře v EUROPEUM – Institute for European Policy

“Svoje bakalárske štúdium som absolvovala na Fakulte medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Štúdium na Slovensku mi poskytlo kvalitný základ do ďalšieho štúdia v mojom odbore a otvorilo mi možnosti do sveta stáží či výmenných pobytov. Jeden z nich som mala možnosť absolvovať vo Veľkej Británii a bola to premňa nielen škola života, ale najmä poznanie úplne odlišného edukačného systému, ktorý vo mne vzbudil potrebu vyskúšať magisterské štúdium opäť v inej krajine.”

“Pre štúdium v Českej republike som sa rozhodla z viacero dôvodov. Okrem geografickej blízkosti oboch krajín mojou hlavnou motiváciou bola vyššia kvalita vysokého školstva a univerzita s prestížnejším menom, čo FSV UK nepochybne spĺňa. Rovnako dôležita je premňa lokácia univerzity, keďže študujem program “Mezinárodní vztahy”, bolo premňa kľúčové pôsobiť v hlavnom meste kvôli budúcim stážistickým či pracovným príležitostiam v organizáciach relevantných v rámci môjho študijného zamerania.  FSV ma zaujala (ešte v pred covidových časoch) aj vďaka bohatým možnostiam vycestovania v rámci štúdia do “exotickejších krajín” v rámci schém medzifakultných a medziuniverzitných dohôd či vďaka pestrej ponuke predmetov, na základe ktorých sa akademicky kvalitnejšie profilujem počas celého magisterského štúdia.”

“Už od bakalárskych začiatkov na univerzite na Slovensku som si bola vedomá, že iba študovať nestačí. Stále zvyšujúca sa konkurencieschopnosť môjho okolia a môj vlastný záujem ma priviedli k organizáciam v rámci neziskového sektoru, kde pôsobím dodnes. Svoje pôsobenie v tomto sektore som odštartovala prostredníctvom členstva v študentských organizáciach pridružených k mojej fakulte z bakalárskeho štúdia ako napríklad Študentská rada FPVMV či Globsec Academy Centre, študentská organizácia najznámejšieho think-tanku na Slovensku. Práve skúsenosti a členstvo v týchto organizáciach ma postupne priviedlo k ďalším zaujímavým ponukám stáží v Bratislave a následne v Prahe, ako bolá tá pre Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ktorý mi následne umožnil naďalej sa pracovne rozvíjať.”

“Momentálne pracujem pre EUROPEUM ako manažérka kancelárie a zároveň nadobúdam skúsenosti v rámci projektového manažmentu vo vzdelávacích projektoch, ktoré v Inštitúte vediem. Medzi tieto projekty patrí napríklad organizácia každoročnej European Summer School pre zahraničných univerzitných študentov prichádzajúcich do Prahy či vzdelávanie stredoškolských študentov v oblasti fungovania Európskej únie a európskych politík prostredníctvom série workshopov. Tento typ práce je určite z pohľadu študenta veľmi zaujímavý v tom, že práca je dynamická a umožňuje možnosť rýchlejšieho kariérneho rastu samozrejme s pribúdajúcimi skúsenosťami a zodpovednosťou. Tým, že sa v neziskovom sektore organizujú rozličné projekty, učím sa pri tejto práci od svojich skúsenejších kolegov naozaj veľa – od písania základných grantov až po samotnú organizáciu celého projektu. Zároveň sa vďaka rozličným akciám, ktoré v rámci projektov organizujeme, neustále vedomostne obohacujem o rôzne odborné témy a spoznávam s novými ľudmi, čo mi umožnuje posilnovať svoju vlastnú sieť kontaktov zo Slovenska, Českej republiky, ale aj zo zahraničia.”

“Okrem pracovných skúseností sa snažím svoje profesionálne pôsobenie obohacovať aj o participáciu v projektoch iných organizácii pôsobiacich v Prahe. Jedným z nich je práve Robinson Martin Scholars Academy, ktorý organizuje Prague Security Studies Institute. Jedná sa o ročný vzdelávací program zameraný na medzinárodnú bezpečnosť z pohľadu niekoľkých geografických regiónov o ktorých debatujeme s príslušnými odborníkmi v úzkom kruhu vybraných účastníkov programu. Možností ako byť angažovaný a zapojiť sa do zaujímavých eventov a medzinárodného diania z Prahy je veľa, preto odporúčam len sa pozorne poobzerať po dostupných možnostiach, ktoré otvárajú dvere k ešte lepším príležitostiam.”

“Pôsobenie na IPS mi určite dalo mnoho začínajúc kvalitnejším vzdeláním až po spoznanie inšpirujúcich učiteľov a mladých lídrov v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov, ktorí ma neustále motivujú byť aktívnejšou študentkou. Ak by som sa mala zamyslieť aj nad tým, čo mi na druhej strane IPS vzalo, povedala by som, že skôr mi toho veľa vzala pandemická situácia, ktorá sa dotkla aj fungovania samotného Institutu. Počas prvého roku štúdia no novej univerzite som tak ako mnoho iných prvákov nemala možnosť stretnúť a spoznať sa s rovesníkmi či vyučujúcimi a absolvovala všetky predmety v online priestore, čo bolo na nepoznanej univerzite premňa veľmi náročné, keďže system výučby a fungovania predmetov je pomerne odlišný.” 

Humans of IPS je série krátkých rozhovorů se zajímavými studenty, absolventy, vyučujícími a zaměstnanci z Institutu politologických studií FSV UK. Těšit se na ně můžete každou středu odpoledne zde na webu a také na našem Facebooku.

Text: Tomáš Kouba
Foto: Tomáš Kouba