Vrcholem akcí Politologického klubu v letním semestru 2015 byla bezpochyby debata s americkým velvyslancem v České republice, Jeho Excelencí Andrew Schapirem. O akci byl obrovský zájem, jak z řad studentů, tak i široké veřejnosti. V úvodní části pronesl pan velvyslanec Schapiro svůj projev, ve kterém zhodnotil česko-americké vztahy v současnosti a popsal svůj osobní vztah k České republice. Po úvodním projevu následoval prostor na dotazy z publika, o které v žádném případě nebyla nouze. Za spoluorganizaci velmi děkujeme Janě Sehnálkové z Katedry amerických studií IMS FSV UK.

Za Politologický klub Milan Fiala