Ve středu 10. 12. navštívil Politologický klub horní komoru Parlamentu České republiky. Na programu byla nejprve prohlídka historické části Senátu s odborným výkladem a následná diskuze s ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřím Dienstbierem. Před samotnou debatou jsme měli možnost navštívit jednací sál během samotného zasedání a mohli jsme si tak vyslechnout elaborát ministra zahraničních věcí Zaorálka na téma ukrajinská krize. Samotná diskuze s Jiřím Dienstbierem trvala přibližně jednu hodinu a týkala se zejména otázky moderních levicových stran „západního střihu“. K závěru proběhla diskuze nad některými body agendy pana ministra a nad aktuálním politickém dění v zemi. Po skončení akce každý z účastníků obdržel knihu (rozhovor s Jiřím Dienstbierem) a dobrovolníci navštívili Trčkovskou galerii, jež vystavuje protokolární dary. Jako každá úspěšná akce i tato byla zakončena celkovým zhodnocením v restauračním zařízení.

Autor: Václav Vlček