ikona

Čína: Supervelmoc nebo regionální hegemon

Na začátku dubna uspořádal Politologický klub debatu na téma Čínské lidové republiky. Pozvaní na debatu přijali odborníci na asijský region Aleš Karmazin a Michal Kolmaš. Moderace se zhostila členka Politologického klubu Kristýna Švárová.

Téma debaty se zaměřovalo na Čínu jakožto regionální, případně světovou velmoc. Na začátku debaty se hosté shodli, že Čínu nevnímají jako světovou velmoc, ačkoliv je svým významem hned za Spojenými státy a lze u ní pozorovat ekonomický globální přesah.

Tento závěr byl později rozebrán detailněji, když byly zmíněny čínské problémy komplikující čínský rozmach. Jako příklad lze uvést neschopnost Číny aliančně saturovat systém, čínské lokální vlády navíc vytváří stále větší dluhy a v čínské ekonomice jsou obrovské regionální rozdíly. Čínské velkolepé plány, jako je například budování nové hedvábné stezky nebo prosazování vlivu v jihovýchodní Asii také naráží na své limity.

Důležitým předmětem debaty byla i situace v Jihočínském moři. Hosté se shodli, že ačkoliv Čína jedná asertivně, není jejím záměrem eskalovat konflikt a tíhne k diplomatickému řešení situace. Vzdát se svých pozic ale nemůže, jelikož Jihočínské moře je zdrojem klíčových nerostných surovin.

V závěru moderované části byla zmíněna Severní Korea. Ta svými jadernými testy představuje hrozbu, která pravděpodobně nevyhovuje ani samotné Číně a lze očekávat, že čínská vláda bude prosazovat zmírnění severokorejských ambicí. Byly zmíněny také Spojené státy, jejichž politika se zatím jeví jako umírněnější.

Otázky z publika se soustředily na šance Číny stát se světovým hegemonem, význam čínských diaspor v jihovýchodní Asii a možnosti sjednocení Korejského poloostrova. Zmíněny byly také čínsko-české vztahy a oblast historického Turkestánu.

Politologický klub tímto děkuje hostům, že si na nás udělali čas a poskytli nám cenné informace o čínské pozici ve světě.