V zimním semestru 2014 se akademické sekci povedlo zorganizovat několik zajímavých debat a přednášek. Hlavním podzimním tématem se pro nás staly probíhající komunální a senátní volby, v rámci čehož jsme nejprve pozvali zástupce nového pražského magistrátu. V návaznosti jsme neformálně debatovali s našimi spolužáky, kteří se do komunálních voleb zapojili, čímž nám prezentovali politiku z úplně jiného úhlu. Podzimní volby jsme završili debatou s nově zvoleným senátorem Václavem Hamplem, bývalým rektorem UK. Aktuální dění ve světě jsme diskutovali v rámci tématu “Ukraine at the crossroads” po ukrajinských volbách. Poslední akcí pro studenty byla debata o zkušenostech našich starších spolužáků s programem Erasmus.

Autorka: Lucia Vilimovská