Institut politologických studií otevřel 13. a 14. ledna své virtuální dveře. Uchazeči o studium se tak mohli pomocí živého streamu podívat do prostor Fakulty sociálních věd, které jsou nyní kvůli nepříznivé epidemiologické situaci veřejnosti uzavřené. Studenti, absolventi a vyučující se podělili o své zážitky, příběhy i důvody, proč se rozhodli právě pro IPS. Záznam společně s řadou fotek a videí z DOD najdete na našich Facebookových stránkách.

Logo Dne otevřených dveří FSV UK (zdroj: Facebook FSV UK)

IPS se představil ze všech institutů působících na FSV hned jako první. V budově Hollar na Smetanově nábřeží zahájila prohlídku naše emeritní členka a absolventka z IPS FSV UK Daniela Tollingerová. Ta mluvila i o svých zkušenostech ze zahraničního studia v Bavorsku a velmi si pochvalovala přípravu, které se jí na IPS dostalo. V kavárně na Hollaru vyzpovídala bývalou předsedkyni Politologického klubu a studentku magisterského oboru Politologie Renátu Matouškovou. Bývalá předsedkyně pak mluvila třeba o tom, proč právě pro ni, jakožto pro člověka s dlouhodobým zájmem o politické dění, bylo studium na IPS jasnou volbou. Studium doporučila všem, co mají zájem nejen o pochopení teorie, ale taky následného spojení s praktickou částí studia. Z řad vyučujících ji doplnil politický geograf Martin Riegl. Ten zavzpomínal na svoje začátky na fakultě a zmínil taky potřebný zájem studentů o světové dění, který je nedílnou součástí studia. Oba se potom shodli na tom, že osobní interakce je velmi důležitá a díky ní se studentům dostává úplně novým možnostem.

zleva: Renáta Matoušková, Martin Riegel a Daniela Tollingerová (zdroj: Repro Facebook FSV UK)

Po vyzpovídaní členů jak ze studentské, tak pedagogické obce, převzala štafetu Malvína Krausz Hladká. Uchazečům o studium představila bakalářské studijní programy, mluvila i o možnostech mentoringu, stáží nebo mezinárodní mobilitě, které se IPS těší nejvíce ze všech fakultních institutů. Doplnila taky potřebné informace k přihláškám i následnému studiu. Pokud však i po detailním představení zůstal nějaký dotaz nezodpovězený, měli uchazeči možnost doptat se našich dvou ambasadorek Báry Pilné a Terezy Čeladníkové.

V druhé části streamu náš předseda Marek Boňko představil studentský život na fakultě včetně studentských spolků, mezi něž patří i náš Politologický klub. Marek mluvil o fungování PK, pomoci studentům i pestré škále společenských akcí, které náš klub pořádá. Současný předseda zmínil taky nasazení celého klubu, který je vidět i v nepříznivých podmínkám koronavirové pandemie. Jeho slova potvrdil i předseda akademického senátu FSV Václav Moravec. Ten zmínil, že Politologický klub je velmi viditelný i v rámci společenského života před volbami, kdy PK pořádá různé politické diskuse a debaty.

Předseda Politologického klubu FSV UK Marek Boňko (foto: Tomáš Pacovský)

Druhý den jsme se přemístili z kavárny na Hollaru do Nových Butovic, kde nyní aktuálně sídlí IPS v době probíhající rekonstrukce fakultního areálu v Jinonicích. Na den otevřených dveří IPS opět zvali jak studenti a vyučující, tak i hrdí absolventi, mezi než patří i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Ten ve videopozvánce krom jiného zmínil i to, že se díky studiu na IPS seznámil se svou manželkou Ivou. „Ukazuje to, že IPS není jenom škola. Všem bych rád studium na IPS doporučil a držím palce při přijímačkách,“ zakončil svou zdravici ministr Petříček. Dnem otevřených dveří na IPS provázel kromě mnohých dalších i ředitel institutu Petr Jüptner. Po bakalářských programech z předchozího dne byly představeny i programy magisterské. Uchazeči se mohli dozvědět detailní informace o přijímacím řízení i využití znalostí, které jim studium přinese.

Záznam ze Dne otevřených dveří FSV i IPS najdete na jejich Facebookových stránkách.

Všem uchazečům držíme palce a těšíme se, až se budeme potkávat na chodbách IPS.