Eliška Halaštová, studentka IPS, redaktorka v Českém rozhlase, bývalá vedoucí
Akademické sekce, bývalá koordinátorka projektu Svobodný listopad

„Na střední škole jsem původně chtěla studovat žurnalistiku, ale poté jsem si uvědomila, že politologie pro tuto oblast může být zajímavá v tom, že mi přinese přehled a jiný vhled do problematiky a novinařinu se mohu naučit praxí. Politologii a veřejnou politiku jsem si vybrala, jelikož se mi líbilo, že zde často zkoumáme systém ve smyslu, jak různá opatření mohou být funkční, jakým způsobem se přijímají a celkově v širším pojetí. Baví mě ta komplexnost a praktičnost studia.“
 
„První zkušenosti z médií jsem začala během bakalářského studia nabírat poměrně brzy. Skrz povinnou praxi na škole jsem si mohla vybrat stáže, které mi do budoucna velmi pomohly. Začala jsem stáží v redakci Aktuálně. Bylo to skvělé v tom, že k nám stážistům a praktikantům přistupovali jako k rovnocenným kolegům a dávali nám hodně prostoru. Mohli jsme tak nabrat spoustu cenných zkušeností i za krátkou dobu.“
 
„V rámci studia na IPS jsem se dostala do Politologického klubu, konkrétně do Akademické sekce. Nejdříve jsem byla trochu nervózní a trvalo mi delší dobu, než jsem se plně začala zapojovat. Díky milému přístupu vedoucí se to ale ve mně prolomilo, a když jsem odmoderovala svoji první debatu, věděla jsem, že to bude srdcovka. Byla to debata s Václavem Moravcem. Pamatuji si, že jsem byla příšerně nervózní a připravovala jsem se na to několik dnů, ale nakonec to bylo ve velmi milé a v pohodové atmosféře.“
 
„Přes PK jsem se dostala ke Svobodnému listopadu, v rámci kterého jsem se stala koordinátorkou projektu, který mapoval postoje lidí narozených po roce 1989. Udělali jsme průzkum, jak se generace Z staví k 17. listopadu. Spolupracovali jsme na tom s vyučujícími z univerzity a s Medianem, který sbíral a analyzoval data. Bylo to pak poměrně dost medializované, jelikož to bylo pro média vděčné téma.“
 
„IPS mi dalo do života mnoho věcí. Je zásadní, a později i využitelné v praxi, to, že obory na IPS nás nutí přemýšlet o politice, o problémech a následně i o jejich řešení v širším kontextu. Je zároveň důležité, že se nám vyučující snaží předat zkušenosti o metodologii, jak zkoumat dané věci. Hodně oceňuji přístup učitelů na naší fakultě, kteří nám dávají příležitosti zapojit se již při studiu v různé práci na fakultě, například pracovat na výzkumných projektech či mít možnost vyučovat mladší studenty na seminářích.“
 
„Politologický klub mi dal pocit komunity, která na jiných fakultách a vysokých školách studentům ze začátku velmi chybí. V neposlední řadě mi dal Politologický klub i určité sebevědomí – když člověk něčemu věnuje hodně energie a času, tak je spoustu věcí možných. Jako největší úspěch považuji naši debatu expremiérů, kterou jsme dělali při výročí Sametové revoluce. Nečekala jsem, že by to mohlo vyjít, ale díky nadšení všech lidí, kteří na tom pracovali, se to nakonec uskutečnilo. A co mi studium na IPS vzalo? Asi naivitu, se kterou jsem dříve přemýšlela o politice. Stal se ze mě větší skeptik a cynik, což je ale vlastně taky pozitivní věc.“

Text: Lenka Hanáková
Foto: Tomáš Kouba