Daniela Tollingerová, absolventka Institut politologických studií FSV UK, redaktorka Český rozhlas.

„Jednoho dne nám přišel školní newsletter, ve kterém byla vypsaná stáž ve zpravodajství Českého rozhlasu. Nabídka mě zaujala a poté, co jsem prošla několikakolovým konkurzem, mě vzali. V Českém rozhlase pracuji jako redaktor domácí redakce zpravodajství. Náplní mé práce je psaní zpráv pro celé zpravodajství Českého rozhlasu a příprava příspěvků, které si mohou převzít i regionální rozhlasy. Nově mluvím na Českém rozhlase Plus, kde se vstupy často vztahují právě k politice. V tom mi studium politologie velmi pomohlo, jelikož mám díky tomu v oblasti přehled. Od loňského roku také pracuji v rádiu Prague International, které vysílá v 6 jazycích. Konkrétně jsem v německé redakci, takže točím příspěvky v němčině o různorodých tématech.“

„Ačkoli se mi během studia nepodařilo vyjet na ERASMUS+ do Německa, ve třetím ročníku jsem zkusila podat přihlášku na magisterské studium na univerzitu v Pasově. Tam jsem studovala obor Governance and Public Policy – Staatswissenschaften. Tento obor zahrnuje všechny různé oblasti – jak politologii, tak veřejnou politiku, ale i například právo a evropskou integraci. Když porovnám studium v Česku a v Německu, tak hlavní rozdíl je v klasifikaci. Během magisterského studia jsem neabsolvovala jedinou zkoušku, jelikož jsou předměty zakončeny delšími seminárními pracemi a půlhodinovou prezentací. Má to tam výhodu, že se nemusíte nazpaměť učit něco, co následně zapomenete. Díky tomu, že píšete jednu dlouhou práci na jedno téma, které rozebíráte do hloubky, odnesete si z toho daleko víc, než když se něco musíte učit. Díky bakalářskému studiu na IPS jsem se naučila orientaci v akademické sféře, která mě připravila na studium v Pasově. IPS mi dalo základy v oblasti akademických prací a kritického myšlení, takže jsem při studiu v cizí zemi kromě cizího jazyka nemusela nic dalšího řešit a tyto věci se učit.“

„To nejlepší, co jsem během studia na IPS získala jsou ale jednoznačně inspirativní, inteligentní a skvělí přátelé. Je skvělé mít kolem sebe lidi, kteří mají stejné zájmy jako já a dokáží se kultivovaně bavit. Jsou to přátelé, kteří se umí bavit o všemožných tématech a když mají nějaký názor, tak si ho umí obhájit a své stanovisko podložit relevantními argumenty. Vždycky když jsem kamarády ze školy přivedla mezi kamarády nepolitology nebo i do rodiny, tak si s nimi všichni rádi povídali, protože si vždy byli schopni své argumenty obhájit a o čemkoli diskutovat.“

Humans of IPS je série krátkých rozhovorů se zajímavými studenty, absolventy, vyučujícími a zaměstnanci z Institutu politologických studií FSV UK. Těšit se na ně můžete každý čtvrtek odpoledne zde na webu a také na našem Facebooku.

Text: Aneta Krahulíková
Foto: Tomáš Kouba