Březnové debaty politologického klubu

V měsíci březnu jste se mohli zúčastnit tří velmi zajímavých debat na aktuální témata, které pro studenty i veřejnost připravil studentský spolek Politologický klub. Zřejmě jsme se trefili do vašeho apetitu, neboť zájem o debaty byl doslova obrovský.

Vánoční párty PK

Politologický klub pořádal 17. prosince další ze série nespočetných večírků. Ten se v posledním týdnu semestru ani nemohl vést v jiném duchu, než v tom vánočním. Osobitý žižkovský bar Progress, se svou lehce steam-punkovou výzdobou, by na první pohled vánočně nepůsobil, to by ale nesměl být naplněn studenty IPS emanujících

Diskuze s Jiřím Dienstbierem v Senátu ČR

Ve středu 10. 12. navštívil Politologický klub horní komoru Parlamentu České republiky. Na programu byla nejprve prohlídka historické části Senátu s odborným výkladem a následná diskuze s ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřím Dienstbierem.

Posnídej s Jinospolkem

3. prosince se ve studentské místnosti konala akce Posnídej s Jinospolkem, na jejíž organizaci svou troškou do mlýna přispěl i Politologický klub. Celá akce sleduje snažení Jinospolku, který má za cíl zlepšit prostředí Jinonic a udělat z nich tak příjemnější místo ke studentskému životu.

Volejbalový turnaj UK v Hostivaři

Politologický klub se na konci listopadu zúčastnil volejbalového turnaje pořádaného studentským spolkem Právnické fakulty UK Všehrd. Jelikož si studenti IPS FSV UK dobře uvědomují, jak podstatné je tužit nejen ducha, ale i tělo, podařilo se nám sestavit dokonce dva velmi nadějné týmy.

Akademická sekce

V zimním semestru 2014 se akademické sekci povedlo zorganizovat několik zajímavých debat a přednášek. Hlavním podzimním tématem se pro nás staly probíhající komunální a senátní volby, v rámci čehož jsme nejprve pozvali zástupce nového pražského magistrátu. V návaznosti jsme neformálně debatovali s našimi spolužáky, kteří se do